-

Viktig info ved strømbrudd

I første omgang sjekker man om skringer i eget sikringskap har gått. Hvis disse er på er neste steg å sjekke om nabobygg har strøm, hvis ikke ringer man Tromskraft og rapporterer strømmangel. Hvis det kun er strømmen i vår bygning som har gått må styret kontaktes. Får man ikke tak i styremedlemmene kan man ta kontakt med vaktmester for å få sjekket hovedsikringene i bygget.

OBS! Garasjeporten skal ikke brytes opp ved strømstans! Ved å dra i rødt handtak som henger vil man koble av motor til porten og da kan porten åpnes manuelt. Når strømmen er tilbake kan man dra i grønt for å koble porten tilbake på motor slik at portåpnere kan benyttes.