-

Sprinkelanlegg og regler


I blokken har vi skjult sprinkelanlegg. På bildene kan man se hvordan det ser ut med og uten lokk (bilde 1 og 2). Det skal være lokk på sprinklene til en hver tid. 

Ved maling av tak kan disse tas ned (det er forbudt å male over!) for å få malt skikkelig. Pass på at man ikke får maling på metall-ringen som befinner seg over lokket (se bilde), da dette vil hindre at vannsprederen faller ned hvis sprinkler aktiveres. 

 For ikke å hindre spredning av vannet fra sprinklene må taklamper o.l. henges opp >45cm fra sprinkelhode. Det samme gjelder store innretninger som kan hindre skikkelig spredning av vannet, f.eks. skillevegger/løse panelvegger/faste vegger satt opp i ettertid etc.
Bilde 1
Bilde 1
Viser sprinkler i taket med lokk over. Dette lokket skal IKKE males over. Kan tas av ved behov, men bare midlertidig
Bilde 2
Bilde 2
Viser hvordan det ser ut under lokket. Metallrnigen som synes må IKKE males fast!