-

Parkering og garasjeanlegg

I garasjen i Pir 5 er det 47 garasjeplasser, alle plassene tilhører seksjonseierne.
Dersom du ønsker å leie garasjeplass, kan du enten sette opp en lapp med "garasjeplass ønskes leid" på oppslagstavlene i de 4 oppgangene, eller sende mail med forespørselen til samtlige i blokka.
Det er også mulighet for å sjekke om Europark har ledige garasjeplasser.

Styret i sameiet disponerer ingen garasjeplasser.

Parkering for gjester i gaten utenfor PIR5. Vi gjør oppmerksom på at det er parkering forbudt over fire timer. Pass på å flytte bilen innenfor tidsfristen så du unngår bot.
Det er også mulighet å parkere på avgiftsbelagte plasser.