-

Meldinger fra styret

Vi som er valgt av generalforsamlingen til å styre sameiet har jevnlige møter for å sørge for at saker som står på agenda blir fulgt opp og gjennomført.

Meldinger vil bli annonsert på disse sidene.


Melding fra styret 2019

Nøkkelboks:

Ønsker du å montere en nøkkelboks? 
Denne kan monteres i fellesarealet dersom det er ønskelig. Trykk på bildet på venstre side for å se  hvordan det kan se ut.
Melding fra styret 2018

Protokoll fra årsmøte 8. mai 2018 finner du her.
Melding fra styret 2017

Referat fra sameiemøtet 26.04.2017, Tromsøysund Menighetshus


Klikk på linken for å lese i PDF format.Melding fra styret 2016

Referat fra Sameiermøte avholdt 28.4.16 i Båthavna

-        Protokoll fra Sameiermøtet 2015
-        Styrets Årsberetning 2015
-        Regnskap 2015
-        Revisors beretning 2015
-        Budsjett 2016

Klikk på linken for å lese i PDF format.


23.12.2016

Museplage
Igjen er vi plaget med at mus tar seg inn i enkelte leiligheter. Skadedyrfirmaet Aktiv Nord har vært engasjert siden ifjor, og har vært inne i en av leilighetene hvor mus er observert - tiltak igangsatt.
Et lite hjertesukk - ikke sett ut matavfallsposer i fellesområdene (korridorene) - disse lekker, i tillegg tiltrekkes skadedyr.

Slett renhold i fellesområdene
Styret har i begynnelsen av desember  kontaktet rengjøringsfirmaet som lover at renholdet hos oss vil bli fulgt nøye opp. Dere gir selvsagt tilbakemelding dersom renholdet fortsatt er like dårlig.

Måking utenfor
Alle oppfordres til og ta i et tak. Det er kjøpt inn snøfreser, i tillegg skal det stå spader o.l rundt omkring/ foran inngangsdører.

Felleskostnadene
Øker med 5 prosent (se egen mail fra forretningsfører)

Kommunale avgifter
Disse er ikke en del av felleskostnadene, som kjent er disse forslått og vedtatt økt for 2016.

Installasjon av vannmåler
Som kjent satte Styret igang forberedelser for installasjon av vannmåler - dette med bakgrunn i ønsket om og få ned de kommunale avgiftene. Ca. 20 seksjonseiere har ikke svart på til sendt skjema, i tillegg har en seksjonseier sagt nei til installasjon av måler.
Dvs at arbeidet med dette er lagt vekk.

Tette vasker
Vær forsiktig med og helle fett/ stearin i vasken - den vil gå tett


Brannslokningsapparat
Vi har hatt kontroll av brannslokkingutstyr i fellesområdene, minner dere på om og snu opp ned på brannslokningsapparatet inne i din leilighet.

Sprinkelkontroll
Som kjent ble det gjennomført sprinkelkontroll i høst. De seksjonene som hadde alvorlige avvik har fått mail hvor de er bedt om å iverksette tiltakene kontrolløren påpeker.

Beboermøte
Erfaringen fra Årsmøtet i vår, var at et slikt møte var nyttig. Det vil si at det også ved neste Årsmøte bli arrangert beboermøte i etterkant, tenk over om det er noe du har lyst til og ta opp - og møt opp.

Økonomien i Sameiet ser ut til å bli bra for 2016, slik at vi nok er i stand til å gjennomføre ett eller flere tiltak, f.eks. tette lekkasje i garasjen eller tekke om taket (joda, fremdeles lekkasjer), male mur utenfor, fikse opp Pirgården osv
Derfor oppfordres alle til og møte opp :-)

På vegne av Styret ønskes dere alle en riktig God Jul - og et Godt Nytt år


Med vennlig hilsen
Anne Marie, Trond og Elisabeth
Da er det sommer (?) selv om gradestokken sier noe annet. Det  har vært etterspurt hva Styret egentlig holder på med, her kommer litt informasjon:

Kontroll av sprinkleranlegget!
Tirsdag 6. oktober 2015 skal vi ha kontroll av sprinkleranleget i PIR5. Kontrollen begynner kl 08.00.

Kontrolløren samt en styrerepresentant vil i løpet av dagen måtte låse seg inn i samtlige leiligheter. Alle sprinkelhoder skal sjekkes.


PIR 6 (og 7)
Noen av eierne har stilt spørsmål til om lovligheten av utfyllingen av fjæra nord for oss, jeg har sjekket med utbygger, og fått bekreftelse (brev fra Tø. kommune ved Byutvikling - ref: 10596/15-STERAS) på at det har de faktisk fått tillatelse til.

Velforeningen
Det har vært avholdt årsmøte i velforeningen, og Nicolai K. Lyngnes (Pir 3/4) er valgt til leder. Vår representant i Velforeningen er som kjent Svein Magne Aune.
Regner med at Velforeningen sender ut referat fra årsmøtet snart.

Lys ved søppelsug
Det vil bli monter opp lys ved søppelsugene - forhåpentligvis i løpet av morgendagen.

Fjernvarmesaken
Styret jobber intenst med denne saken, men det drar ut i tid. Det har vært sendt 3 klager til Tromsø kommune vedrørende pålegget i reguleringsplanen om tilknytning til fjernvarmeanlegget. Saken er oversendt Fylkesmannen i Troms for videre behandling.
De som kjenner til saken vet at det er inngått en avtale mellom utbygger (Terje A. Johansen) og Troms Kraft om levering av fjernvarme - vi vil at Pir 5 ved Styret skal inngå en slik avtale direkte med TK.

Vannmåler
Pr i dag har ca 40 seksjonseiere sendt sin bekreftelse på at de er enige i at vi monterer vannmåler, regner med at de resterende oversender sine samtykker i løpet av sommeren.

Maling av mur
På beboermøtet i etterkant av årsmøtet var det et ønske om at vi satte igang å male muren rundt blokka (lik muren på Pir 3/4). Styret jobber med å få til en akseptabel pris før denne jobben blir igangsatt.

Lekkasje garasje
Som kjent har vi en "garasjegruppe" som jobber med denne saken - tusen takk til dere gutter - her er saken fremdeles ikke ferdig, men dere vil bli orientert så snart endelig beslutning er fattet.

Vedlikeholdsplan
Skal utarbeides av Styret - kom gjerne med tilbakemelding dersom du har noen punkter som bør med i en slik plan.

Grilling på verandaene
Vi mInner om at på grunn av brannsikkerhet skal det kun benyttes gass eller elektrisk grill. Det er forøvrig ikke tillatt å oppbevare gassflasker i garasjen. Ta hensyn til naboene dine mht til grillos.

Søppel
Igjen en liten oppfordring til ikke å kaste søppel rundt omkring. Det ligger mye sneiper og snusposer rundt bygget - ser så stygt ut. Hundeeiere oppfordres spesielt til å ta opp hundedritten.

Til slutt litt sladder fra nabolaget: det ryktes at en dame ble så irritert på gressklippingen som foregikk på søndag, i naboblokka, at hun i et ubevoktet øyeblikk kastet hele gressklipperen på havet :-)


Med vennlig sommerhilsen 2015
Anne Marie, Trond og ElisabethReferat fra sameiermøte 2015

Referat fra Sameiermøte 2015,  Styrets Årsberetning, Regnskap 2014, Budsjett 2015 samt revisors beretning  finner du her:
Innkalling til ordinært sameiemøte

Det kalles inn til ordinært sameiemøte, Eierseksjonsameiet PIR5.
Dato: Tirsdag 28. april 2015
Tid: 18.00
Sted: Grand Hotell

Beboermøte

Sett av god til til møte på tirsdag - for erfaringen fra tidligere sameiermøter er at vi har lyst til også å ha en uformell prat etter at vi er ferdige med det lovpålagte møtet.

Agenda beboermøte:

Dugnad (før 17. mai)
Grøntgruppe
Installasjon av vannmåler - omfordeling av felleskostnadene
Søppel som kastes ut fra balkongene

Dersom det blir tid - en kort orientering fra Garasjegruppen.

Sett av god tid på tirsdag - så sees vi! :-)TIlbakemelding om flytting av postkasser:
På dugnad i helgen (15.02.2015) fikk vi flyttet nesten alle radene, gjenstår bare en rad ved inngang 51 og to rader ved inngang 49. Grunnen til dette er at vi ikke fikk tak i alle de som hadde postkasse ytterst på disse radene. Jeg vil kontakte dem som har tilgang til disse kassene, så skal vi få flyttet de gjenstående radene så raskt som mulig. Til dere andre som har postkasser på disse tre radene, bare vær obs på at disse kan bli flyttet uten forvarsel.

Søppelposene som tidligere befant seg i rommet der postkasser fra inngang 51 og 49 nå er, er flyttet til under inngang 49 (rommet ved siden av heisen).

Tusen takk til alle som bidro til flyttingen! På v
egne av styret - Elisabeth Jarhelle

Melding om flytting av postkasser:
Det blir dugnad på flytting av postkassene nå til helgen.
Ta med det dere har av verktøy og møt opp! Jo flere vi e,r jo raskere går det og da blir det også mindre å gjøre per person.

FREDAG 13.02.15 kl 18.00
Forarbeid til flyttingen (evn så langt vi rekker)
Meld fra så raskt som mulig om oppmøte og verktøy.


SØNDAG 15.02.15 Kl 18.00
Selve flyttingen
Meld fra så raskt som mulig om oppmøte og verktøy

Oppmøte i garasjen, rommet med søppelposene. Vel møtt!


24.juni 20148. mai 2014
Da er våren kommet (?) og vi avvikler årets første dugnad:

Mandag 12.mai, Klokken: 17.00 Møteplass: Garasjen

Oppgaver:
- Spyle og koste garasjen
- Rake i Pirgården + de små grønne flekkene mot veien
- Plukke søppel rundt blokka
- Lukke rommet under inngang 53
- Vaske glasset/ dørene i alle inngangene
- Legge bark i alle blomsterbed
- lista er ikke uttømmende - dersom det "dukker opp" noe, tar vi det der og da.

I forbindelse med rengjøringen i garasjen, bes alle om å parkere bilene sine på nordsiden av blokka - vi har fått tillatelse.

Tomasjordnes Velforening avvikler sin årlige dugnad samtidig.

Velkommen til alle - dette er en sosial og hyggelig måte til både å få det fint rundt oss, og å møte dine naboer.

Med vennlig hilsen på vegne av Styret
Anne Marie
Styreleder11.september 2013

Torsdag 12. september skal vi ha kontroll av sprinkleranlegget i PIR 5. Kontrollen begynner kl 08.00. KOntrolløren samt en representant fra styret vil i løpet av dagen måtte låse seg inn i samtlige leiligheter da alle sprinkelhoder skal sjekkes.


9. september 2013 -
Kontroll ava brannslokkeren i leiligheten din ble utført 10.09.2013!
 
Det skal være et brannslukningsapparat til hver leilighet.
Tirsdag 10. september 2013 er det kontroll av disse.
 
Alle beboere må få kontrollert 1stk brannslukningsapparat.
 
VIKTIG:
Før kontroll 10 september merkes brannslokkeren med:

  • Inngangnr og  leilighetsnummer.
  • Bruk tusj (helst sort) på slokkerens røde farge.
 
Hvis slokkeren ikke er merket, vil det bli registrert følgende:
 
Leiligheten mangler slokker!
 Slokker plasseres utenfor din leilighet, 10. september senest kl 08.00.
 
Er du forhindret, mangler brannslokker eller ikke kan bære apparatet selv gi Knut Kristensen
Mobil: 99 71 11 91 beskjed om dette eller, med mail post@brannmateriell.as


18. juni 2013 - Oppstart av web-sider for PIR5.

30. april 2013 - Sameiemøte