-

Fellesutgifter

Hva er inkludert i husleien?

  • Strøm, varme, varmtvann
  • Søppelavsug
  • Renhold av fellesområder
  • Drift og vedlikehold heiser
  • Felles brannvarslingssystem i samarbeid med Tromsø Brannvesen
  • Vaktmester fellesområder
  • Forsikring
  • Revisjon
  • Grunnpakken Canal Digital