-

Branninnstruks

Når brannalarm går skal alle å gå til plan 2 i den oppgangen du bor i.

Det vil si på hovedplanet ved oppgang 53-51-49 eller 43.
Her befinner det seg en tavle på veggen, som vist på bildet.

Tavlen viser nummer på leiligheten, hvor alarmen er utløst.(f.eks ”romnummer.49-502” vil si: oppgang 49, leilighet 502, i 5.etasje).
Ved hver tavle henger det en nøkkel som brukes for å avstille og deaktivere alarmen.
 Oppgavene nedenfor kan deles på flere og brannkontakter vil være en ressursperson dersom noen av disse er til stede.
 
1. Send en person til leiligheten hvor alarmen er utløst for å sjekke, eller gå dit selv. Når du har sjekket leiligheten hvor brannalarmen er utløst, og du har forsikret deg om at de ikke brenner:

2. så ringer du brannvesenet på tlf:110 og forklarer situasjonen.

3. Betjeningsveiledning Brannmannspanel 
All betjening forutsetter at nøkkel står i vannrett posisjon.
Ved utløst alarm, les tekst i display (a) som viser alarmsted. Lysindikasjon ved BRANN (b) blinker.Undersøk alarmsted.For stans av klokkeringing trykk på betjeningstast AVSTILL (c). Lysindikasjon ved BRANN (b) lyser fast.Ved uønsket alarm eller alarmårsak er eliminert gå tilbake til brannmannspanel og trykk på betjeningstast TILBAKESTILL (d).Ved flere alarmer utløst lyser lysdiode (e). For visning av flere alarmer trykk på betjeningstast (f). 

4. Gå ned i garasjen. Til høyre for garasjeporten finner du hovedtavla, sett i nøkkelen og vri rundt med klokken - følg instruksene som kommer frem i panelet. KODEN FOR AVSTILLING ER 0000 - (4 NULLER).

 
 
 
Hvordan unngå falsk alarm?
 
Ta følgende forholdsregler som beboer:
 

 • Når du lager mat: bruk ventilatorvifta på kjøkkenet • Bruk avtrekksvifte på bad når du dusjer. Fuktig luft kan utløse brannalarm. • Ved falsk alarm i din leilighet, luft ut og ring brannvesen (110) • Falsk alarm koster Kr 625,- og utløser må betale dette • Husk at hver unødvendig utrykning av brannvesenet blir vi belastet med Kr 5.625,-. Den som løser ut alarmen  må dekke dette. • Slukk stearinlys når dette har vært benyttet i leiligheten • Se til at komfyr er slått av før du forlater leiligheten eller før du legger deg 
Brannkontakter på Pir5
Dersom alarmen går og beboer ikke er tilstede, vil Brann- og redning ringe blokkas kontaktperson. Kontaktpersonen har som oppgave å veilede brannvesenet dvs. låse opp ytterdør og guide utrykningsmannskapet til den leiligheten hvor alarmen går.


 
Brannkontakter på Pir5 er:
 
Bjørn Eirik Johnsen   mobil 918 63 283
Petra Sørøy              mobil 482 25 854
Trond Øksendal        mobil 951 41 181

 
 


VARSLE – REDDE - SLOKKE
 
Før det brenner:

Du skal gjøre deg kjent med:


 • Rømningsplanen og rømningsveier. Dette er beskrevet på areal plan ved hovedinngang. • Alle utganger og nødutganger.


- Rømningsveier og nødutganger skal ikke være blokkert. • Plassering av brannslanger og andre slukkeredskaper samt redningsutstyr.


- Slukkeredskap skal ikke dekkes til, være tildekket.


 • Bruken og bruksområde for brannslanger og andre slukkeredskaper samt redningsutstyr som er tilgjengelig. • Møteplass i tilfelle evakuering. • Oppdager du noe vedrørende brannsikkerheten du mener bør rettes på; varsle styre om dette omgående.
Når du oppdager brann:
 
1.Varsle
Alle som befinner seg i lokalet skal varsles om mulig.
Varsle brannvesenet på telefon 110.

Opplys om følgende:

 • Hvem ringer


 • Hva skjer


 • Hvor det brenner


 • Er det skadde – hvor mange2. Redde
Er det mennesker eller dyr som befinner seg i lokalet og som er avhengig av
hjelp, skal disse hjelpes til din møteplass eller nærmeste sikkert sted.

3. Slukke
Bruk det nærmeste slukkemateriell for å slukke og begrense brannen om mulig.

4. Begrense
Har ilden fått overtaket og du må forlate bygningen, lukk dører og vinduer om du kan dette.

5. Veilede
Møteplass er ved hovedvei som går til pir 5.
Veiled og forklar brannvesenet om hendelsesforløpet og hvor det brenner.