-

Hva gjør vi når uhellet er ute?


Sett deg inn i branninstrukser og andre retningslinjer når det gjelder lekkasjer, strømbrudd etc.